BankID pålogging

IDENTIFISERING

IDENTIFISERING

Referanse: BLID BRIKKE

Vennligst kontroller referansen på mobilen før godkjenning med pin-koden.

Hvis referansene er ulike, avslutt prosessen på mobilen umiddelbart og ta kontakt med banken.