Dersom du i dag mottar all informasjon fra banken pr. post, men ønsker å motta den digitalt i stedet, kan du informere oss om dette via melding i nettbanken: Logg inn, velg Post og Kommunikasjon i menyen, deretter «Ny melding». Du vil dermed finne all kommunikasjon fra banken ved å logge inn og velge Post.

Dersom du i dag mottar all kommunikasjon fra banken digitalt, men ønsker den tilsendt pr. post i stedet, kan du informere oss om dette via melding i nettbanken: Logg inn, velg Post og Kommunikasjon i menyen, deretter «Ny melding». Vennligst se vår prisliste for gebyr på denne tjenesten