Merk følgende

For å bestille BankID fra Cultura Bank kreves personlig frammøte i bankens lokaler med pass.

Når du har fått BankID brikken, kan du selv bestille BankID på mobil i nettbanken.

BankID administrasjon